Een kindgerichte therapie…

Bij Uit Je Schulp staat het kind centraal, niet de methode.
Een therapie waarbij het kind een behandelplan-op-maat
krijgt. Het kind wordt bewust gemaakt van zijn eigen krachten,
doordat hij zichzelf en zijn probleem op geheel eigen wijze
laat zien. Als een kind zijn probleem weet, kan hij het zelf
oplossen. Zo krijgt hij weer controle over zijn leven. Ook vergroot
hij zijn zelfvertrouwen en ontwikkelt tal van keuzemogelijkheden.


… en integratief

Een kortdurende therapie (5 tot 15x), waarbij het kind
in zijn volledigheid (integratief) wordt gezien. Oftewel ik kijk
op lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, mentaal
en spiritueel vlak naar kind en probleem. De therapeutische
technieken stem ik hier op af.


Even uitleggen

Een kind komt bijvoorbeeld in therapie vanwege zijn ‘drukke’
gedrag. De omgeving ondervindt last van dit gedrag.
Belangrijk is om het kind in zijn volledigheid te zien. Het kind
is niet altijd en alleen maar druk. Hij is ook lief, grappig en
sociaal. Hoe kan hij deze eigenschappen leren inzetten om zijn
‘drukke’ gedrag te veranderen?

de ruimte spelletjes
  © 2018 Mirelle Evertsen Integratief Kindertherapeut