Een kindgerichte therapie…

Bij Uit Je Schulp staat het kind centraal, niet de methode.
Een therapie waarbij het kind een behandelplan-op-maat
krijgt. Het kind wordt bewust gemaakt van zijn eigen krachten,
doordat hij zichzelf en zijn probleem op geheel eigen wijze
laat zien. Als een kind zijn probleem weet, kan hij het zelf
oplossen. Zo krijgt hij weer controle over zijn leven. Ook vergroot
hij zijn zelfvertrouwen en ontwikkelt tal van keuzemogelijkheden.


… en integratief

Een kortdurende therapie (5 tot 15x), waarbij het kind
in zijn volledigheid (integratief) wordt gezien. Oftewel ik kijk
op lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, mentaal
en spiritueel vlak naar kind en probleem. De therapeutische
technieken stem ik hier op af.


de ruimte spelletjes
  © 2019 Mirelle Evertsen, Psycholoog, Kindertherapeut, Coach, Trainer